Instal·lacions de Gas

20221222_112446

Instal·lacions

Som instal·ladors autoritzats i registrats al departament d’indústria de la Generalitat per a la realització d’instal·lació, manteniment, revisió i correcció d’anomalies en instal·lacions de gas natural (GN) i butà/propà.

Equip

La nostra empresa compta amb els millors i avançats equips per garantir la qualitat de les instal·lacions.

Seguretat

Comptem amb analitzadors de combustió, detectors de fuites i comprovadors d’estanqueïtat, cosa que ens permet garantir la seguretat dels projectes.

Skip to content